Reflecties2020-04-22T18:16:03+00:00

Reflecties

301, 2020

De gevaren van de zelfgenoegzaamheid

door Alain Vannieuwenburg De gevaren van de zelfgenoegzaamheid – een pleidooi voor hartstocht en radicale democratie   In 1992 publiceerde politicoloog Wilfried Dewachter zijn boek De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse.[1] In De trukendoos van de Belgische particratie[2] zou hij deze oefening nog eens overdoen. [...]

301, 2020

Financiering levensbeschouwingen

door Alain Vannieuwenburg 'Het bestaande systeem van erkenning en financiering van levensbeschouwingen is aan herziening toe' Ethicus Alain Vannieuwenburg vindt de huidige wetgeving over de levensbeschouwingen te complex. Hij pleit voor een grondige herziening van het hele systeem. Enkele decennia geleden overheerste de gedachte dat, zeker in West-Europa, [...]

201, 2020

“Legaliteit en legitimiteit” Paul Cliteur en Afshin Ellian  

boekbespreking door Alain Vannieuwenburg Legaliteit en legitimiteit – De grondslagen van het recht Paul Cliteur en Afshin Ellian   Elke eerstejaarsstudent herinnert zich wellicht de obligate cursus “Inleiding tot het recht”. De bronnen van het recht, de normhiërarchie, de verschillende takken van het recht, de principes eigen aan [...]

201, 2020

Credo

door Willy Raats Ik ontmoette een 23jarige vluchteling, een Afrikaan, uit Eritrea. Hij vertelde me enthousiast dat hij een Koptische Christen is. Als lid van een kerkkoor in Antwerpen, waar hij nu woont, is er elke zaterdag urenlang repetitie en ’s zondags vier uur misdienst, in aangepaste kledij, [...]

201, 2020

De seculariseringsthese onder druk

door Alain Vannieuwenburg Begin april 2017 bracht het Pew Research Center[1], een denktank gevestigd te Washington, het onderzoeksrapport “The Changing Global Religious Landscape” uit. Het kreeg als ondertitel: “Babies born to Muslims will begin to outnumber Christian births by 2035; people with no religion face a birth dearth” [...]

201, 2020

Occidentofobie, het gecultiveerde negatieve zelfbeeld

door Alain Vannieuwenburg Naast alle bestaande fobieën wil Paul Cliteur de occidentofobie lanceren ‘Soms hebben we woorden nodig om het debat op gang te krijgen.’ In een recent interview lanceerde de Leidse hoogleraar Paul Cliteur het concept ‘occidentofobie’, te zien als een afkeer van, een haat jegens onze [...]

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!

Neem contact op!