Over het Atheïstisch Platform

Ijkpunt van atheïsme in Vlaanderen

Van nature zijn mensen goddeloos. Door traditie, opvoeding, cultuur of door een specifieke gebeurtenis worden sommigen echter godsdienstig. Gelukkig blijven veel mensen hun natuurlijke staat behouden. En daar voelen ze zich uitstekend bij.

HVV Atheïsme Vlaanderen wil het ijkpunt zijn van atheïsme in Vlaanderen. Een graadmeter dus, een norm. Aan de hand van informatie en duiding, standpunten en acties, cursussen en conferenties, e.d. en voor leden en geïnteresseerden.

Zonder god(en) zijn biedt meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor wetenschappelijke kennis, voor democratische onderhandeling, voor maatschappelijke vrede, voor een seculiere samenleving, voor existentiële levensvragen, voor écht menselijk geluk.

Beste leden,

naar aanleiding van de Corona crisis zal onze algemene ledenvergadering van 28 maart voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Wij laten jullie wel iets weten van zodra er een nieuwe datum kan geprikt worden.

Activiteit in de kijker

Religie ontsluierd?

 • Datum: Donderdag 19 november 2020 19:30
 • Regio: Antwerpen
 • Locatie: Online
 • Type: Lezing/spreker
 • Organisator: Een organisatie van het Atheïstisch Platform, in samenwerking met het Humanistisch Verbond en de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen

Religie ontsluierd? Wat kunnen we leren van de cognitieve wetenschap van religie? In deze voordracht licht filosoof Johan Braeckman de inhoud en werkwijze van de cognitieve wetenschap van religie toe en bespreekt hij de vraag of ze mede aanleiding kan geven tot een verdere verspreiding van agnosticisme en atheïsme.

Bekijk hier de gedetailleerde e-flyer.

ONLINE ACTIVITEIT deelname is gratis
INSCHRIJVEN verplicht via e-mail naar secretariaat@humanistischverbond.be. Na inschrijving ontvangt u een mail met de link naar de Zoom-activiteit. VOOR MEER INFO secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32

Wat we willen

 • opkomen voor de belangen van atheïsten; 
 • de vrijheid van geweten en de vrije meningsuiting verdedigen vanuit een vrijzinnig en humanistisch perspectief;
 • werken aan de bekendmaking en de promotie van het atheïsme;
 • het atheïsme op een positieve en constructieve manier onder de aandacht brengen;
 • kritisch reageren op religieus en godsdienstig fanatisme, extremisme en fundamentalisme;
 • atheïsme als een persoonlijke levensbeschouwing aanwenden voor een seculier humanisme en burgerschap om zo een  alternatief referentiekader aan te bieden.

Wat we doen

 • Straatnaamacties
  Straatnamen aanvragen voor bekende atheïsten; ‘herdopen’ van bestaande straatnamen die de atheïstische overtuiging onvermeld laten, bijv. de Ferrerlaan in Gent.
 • Vorming
  Lezingen en masterclasses.
 • Atheometer
  Een handige omschrijving van de diverse types atheïst en atheïsme.
 • Argumentarium
  Voor wie het atheïsme correct wil uitleggen.
 • Communicatie
  Atheïsme Vlaanderen kan je volgen via onze website.
 • Analyses, standpunten, duiding

Voor wie

 • Voor alle burgers die religieuze aanmatiging en fanatisme afwijzen, de vrijheid van geweten en de vrije meningsuiting als onaantastbaar beschouwen en de seculiere samenleving zien als een werkzaam alternatief voor allen.
 • Voor de vrijzinnigen, vrijdenkers, ongelovigen e.d. die positief staan tegenover het atheïsme, maar nood hebben aan ernstige en gestructureerde informatie, duiding en actie.
 • Tot wie zich als atheïst beschouwt en een atheïstische beweging noodzakelijk acht.
 • ‘Het’ atheïsme en ‘de’ atheïst bestaan niet, want beide komen in vele schakeringen voor.

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!

Neem contact op!