door Alain Vannieuwenburg

Pleidooi voor een assertief secularisme

In zijn ‘pleidooi voor een assertief secularisme’ geeft Alain Vannieuwenburg eerst een historisch overzicht en een beschrijving van de huidige stand van zaken.

Daarna schrijft hij: Ik wil u in mijn betoog confronteren met een aantal stellingen, waarbij ik, stelling na stelling, even inga op impliciete negatieve consequenties om vervolgens een alternatief, het substantieel secularisme, naar voor te brengen. Ik eindig met een pleidooi voor een grondig herzien van de erkennings-en betoelagingscriteria en doe een oproep tot reactivering van het vrijdenkersgedachtengoed. En daarvoor neem ik u mee naar Nederland.’

Die stellingen zijn de volgende:

  • België is niet seculier. België promoot een systeem waarbij de staat zich neutraal en onpartijdig dient op te stellen in de uitoefening van zijn reglementaire bevoegdheid en in zijn relatie ten aanzien van de godsdiensten en levensbeschouwingen. En … België financiert kwistig.
  • Het gerechtelijke systeem dreigt de hogedrukpan van de multireligieuze, multiculturele samenleving te worden.
  • De seculariseringstendens in Europa staat onder druk. De secularisatiegedachte speelde ongetwijfeld mee bij de opstelling van de Europese Grondwet (nu het Verdrag van Lissabon). Zo werd – niet zonder hevig protest – pertinent geweigerd om in de preambule van de Grondwet te verwijzen naar de christelijke tradities om Europa te definiëren. Ondertussen hebben de religieuze autoriteiten zich een bevoorrechte toegang weten toe te eigenen. Deze pre – legislatieve startpositie moet zorgen baren.
  • De neutraliteit van de overheid, van ambtenaren, beambten en mandatarissen die de overheid vertegenwoordigen staat onder druk. Is het aanvaardbaar dat er een hersacralisering van het publieke domein zou plaatsvinden?
  • Overheidsbetoelaging afschaffen kan, Nederland is hierin “gidsland”.
  • De Nederlandse vrijdenkers tonen aan dat tabula rasa maken op financieel vlak mogelijk is en dat er een draagvlak is voor een nieuw seculier elan.

Voor een volledige lectuur van dit ijzersterke artikel verwijzen we u naar volgende link: http://www.movub.com/files/tekst1.pdf

Alain Vannieuwenburg is bestuurslid van onze afdeling HVV-Atheïsme Vlaanderen

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!