deel 1

Op zaterdag 17 november 2012  hield de Werkgroep Atheïsme van de Humanistisch-Vrijzinnnige Vereniging (HVV)  in Gent een straatactie op de F. Ferrerlaan te Gent, met als doel het atheïstische gedachtegoed te onderstrepen van de Catalaan naar wie deze straat is genoemd.  

Waarom de Ferrerlaan in Gent?

Het huidige straatnaambord, overigens het enige in heel Vlaanderen, vermeldt enkel “pedagoog” en de geboorte- en overlijdensdata zonder verdere commentaar. Ferrer was niet zomaar een pedagoog, hij was een radicaal onderwijshervormer. Zijn ‘Esocola Moderna’ (‘moderne school’) verschafte onderwijs dat niet gestoeld was op een geloof, maar wel op een niet-religieuze, een atheïstische overtuiging. Hij noemde het “rationeel” onderwijs. Daarom vermeldt het nieuwe bord nu ook “atheïst”.Zijn overlijdensjaar (1909) werd op het nieuwe bord verduidelijkt door “gefusilleerd” toe te voegen, om de zeer eenvoudige reden dat Ferrer voor zijn ideeën werd opgepakt en tot de dood met de kogel werd veroordeeld, ondanks massaal internationaal protest.

Tot slot werd “Francisco” vervangen door “Francesc”, de correcte voornaam van deze Catalaan.

De HVV Werkgroep Atheïsme liet ook een plakkaat aanmaken “ter ere van de woorden en de daden” van Ferrer. Het  bevat een beknopte biografie die ook de anarchist, vrijdenker en vrijmetselaar Ferrer belicht.  

De voorzitter van de Werkgroep Atheïsme, Peter Algoet, verwelkomde de Gentse Schepen van Cultuur Lieven Decaluwe, maar ook  dr. Joan-Francesc Pont, voorzitter van de Ferrer-stichting uit Barcelona.  Hij las ook de schriftelijke steunbetuigingen voor van Marc Blondel, voorzitter van de ‘Fédération Nationale de la Libre Pensée de France’ en van Mark Embledon, voorzitter van ‘Atheism United Kingdom’ , daarmee de internationale dimensie van de atheïst Ferrer onderstrepend.

Eddy Bonte, lid van de Werkgroep Atheïsme, belichtte het waarom van de actie: atheïsten laten veel te weinig van zich horen en zouden meer baat hebben bij een beweging die het atheïsme op een concrete manier  zichtbaar en herkenbaar maakt. Het officiële straatnaambord van de Ferrerlaan, spreekt enkel van een “pedagoog”, terwijl Ferrer ook een overtuigd atheïst was. Meer zelfs: zijn levenswerk, de ‘Escola Moderna’, is in wezen gebaseerd op Ferrers atheïstische overtuiging.  Zijn ‘Escola Moderna’ beoogde namelijk “rationeel” onderwijs gebaseerd op ervaring, feiten en wetenschap, en ging daarmee frontaal in tegen onderwijs gebaseerd op een geloof, in dit geval de katholieke kerk in het Barcelona van een eeuw terug.

Cultuurschepen Decaluwe herinnerde er aan dat de stad Gent de honderdste verjaardag van de executie van Ferrer wel degelijk had herdacht. Hij onderstreepte vooral het belang van de verscheidenheid aan opinies en de noodzaak om voor zijn opinie uit te komen.  In sommige gevallen is dat evident: zo wees hij op de omschrijving “calvinistisch voorman” op het naambord van de naburige Frans Van Ryhovelaan. Hij meende dan ook dat de werkgroep zeker een punt heeft met de toevoeging “atheïst” op het naambord van Ferrer.

Dr. Joan-Francesc Pont, voorzitter van de Catalaanse Ferrer-stichting met zetel in Barcelona, schetste de verschillende fasen in de levensloop van Ferrer. Hij was een overtuigd aanhanger van de republiek en het anarchisme, maar kwam uiteindelijk tot de overtuiging dat enkel  modern, rationeel onderwijs de mensen en de samenleving zou kunnen ontvoogden. Ferrer werd aldus een radicaal onderwijshervormer op het einde van zijn leven. Uiteraard verwelkomde dr. Pont ook dat Ferrer op het nieuwe bord en het plakkaat zijn Catalaanse voornaam terugkreeg (dus niet “Francisco”, maar “Francesc” ).

Peter Algoet en dr. Pont onthulden tenslotte het plakkaat ter ere van Ferrer.

deel 2

“Straatactie Francisco Ferrerlaan”

Op zaterdag 11/10 onthult HV Gent, HVV atheïsme Vlaanderen en de Fundació Ferrer i Guàrdia uit Barcelona een officieel plakkaat ter ere van de pedagoog en atheïst Francesc Ferrer i Guàrdia. Het huidige straatnaambord vermeldt dat de Catalaan Ferrer leefde van 1859 tot 1909 en pedagoog was. De initiatiefnemers willen aandacht voor het feit dat Ferrer niet alleen een pedagoog was, maar ook een onderwijshervormer, atheïst en vrijdenker. Het plakkaat, met meer informatie over de historisch belangrijke figuur van F. Ferrer, wordt officieel opgehangen in de F. Ferrerlaan in aanwezigheid van schepen Rudy Coddens.

Welke vrijdenker verdient het volgens jou om een eigen straatnaam in Gent te krijgen? Laat het ons weten!

Wanneer: 11/10 om 11u

Locatie: OCMW Welzijnsbureau, Fr. Ferrerlaan 273A, Gent.

Dr. Joan-Francesc Pont (links) en schepen Rudy Coddens onthullen de Ferrer-plakkaat.

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!