Over het Atheïstisch Platform

Ijkpunt van atheïsme in Vlaanderen

Van nature zijn mensen goddeloos. Door traditie, opvoeding, cultuur of door een specifieke gebeurtenis worden sommigen echter godsdienstig. Gelukkig blijven veel mensen hun natuurlijke staat behouden. En daar voelen ze zich uitstekend bij.

HVV Atheïsme Vlaanderen wil het ijkpunt zijn van atheïsme in Vlaanderen. Een graadmeter dus, een norm. Aan de hand van informatie en duiding, standpunten en acties, cursussen en conferenties, e.d. en voor leden en geïnteresseerden.

Zonder god(en) zijn biedt meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor wetenschappelijke kennis, voor democratische onderhandeling, voor maatschappelijke vrede, voor een seculiere samenleving, voor existentiële levensvragen, voor écht menselijk geluk.

Activiteit in de kijker

De Geschiedenis van het Atheïsme in België

 • Datum: donderdag 24 maart 2022, 19.30 uur
 • Locatie: Online, Zoom
 • Type: Lezing/spreker
 • Organisator: Deze online-activiteit wordt georganiseerd door de Secular Studies Association Brussels (SSAB) en het Humanistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Liberas vzw, het Atheïstisch Platform en de Vrije Universiteit Brussel.

In een enquête van het Pew Research Center uit 2018 definieert 19 procent van de Belgische respondenten zichzelf als atheïst. In geen enkel ander West-Europees land uit het onderzoek haalt het aandeel van burgers dat zich in deze termen identificeert zo een hoog percentage.

Het recent gepubliceerde boek De Geschiedenis van het atheïsme in België, een uitgave van Liberas vzw en de Association Belge des Athées, plaatst voor de eerste maal de actieve ontkenning van het bestaan van God in België in een historisch perspectief. Verschillende leden van de Secular Studies Association Brussels (SSAB) werkten mee aan deze studiebundel. SSAB bundelt als interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel expertise rond het denken en handelen van ongelovigen en buitenkerkelijken.

Tijdens dit webinar zullen verschillende auteurs dieper ingaan op vrijdenkers die zich, al dan niet in dialoog met gelovigen, doorheen de negentiende en twintigste eeuw op verschillende wijzen hebben ingezet om het atheïstische gedachtegoed te verspreiden.

Toegang gratis. Inschrijven (verplicht) via deze link. Inschrijven kan tot uiterlijk 24 maart, 16.00 uur. Vanaf de dag voor de boekvoorstelling (woensdag 23 maart) ontvangt u een e-mail met de link voor de Zoom-sessie. Meer informatie: secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Download de volledige flyer hier.

Wat we willen

 • opkomen voor de belangen van atheïsten; 
 • de vrijheid van geweten en de vrije meningsuiting verdedigen vanuit een vrijzinnig en humanistisch perspectief;
 • werken aan de bekendmaking en de promotie van het atheïsme;
 • het atheïsme op een positieve en constructieve manier onder de aandacht brengen;
 • kritisch reageren op religieus en godsdienstig fanatisme, extremisme en fundamentalisme;
 • atheïsme als een persoonlijke levensbeschouwing aanwenden voor een seculier humanisme en burgerschap om zo een  alternatief referentiekader aan te bieden.

Wat we doen

 • Straatnaamacties
  Straatnamen aanvragen voor bekende atheïsten; ‘herdopen’ van bestaande straatnamen die de atheïstische overtuiging onvermeld laten, bijv. de Ferrerlaan in Gent.
 • Vorming
  Lezingen en masterclasses.
 • Atheometer
  Een handige omschrijving van de diverse types atheïst en atheïsme.
 • Argumentarium
  Voor wie het atheïsme correct wil uitleggen.
 • Communicatie
  Atheïsme Vlaanderen kan je volgen via onze website.
 • Analyses, standpunten, duiding

Voor wie

 • Voor alle burgers die religieuze aanmatiging en fanatisme afwijzen, de vrijheid van geweten en de vrije meningsuiting als onaantastbaar beschouwen en de seculiere samenleving zien als een werkzaam alternatief voor allen.
 • Voor de vrijzinnigen, vrijdenkers, ongelovigen e.d. die positief staan tegenover het atheïsme, maar nood hebben aan ernstige en gestructureerde informatie, duiding en actie.
 • Tot wie zich als atheïst beschouwt en een atheïstische beweging noodzakelijk acht.
 • ‘Het’ atheïsme en ‘de’ atheïst bestaan niet, want beide komen in vele schakeringen voor.

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!

Neem contact op!